De Groene Tol
 

Onze werkwijze

Kennismakingsgesprek

We starten met een kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek biedt de mogelijkheid om kennis te maken met de begeleiders en de boerderij. Tijdens dit gesprek worden ook de wensen en verwachtingen van een deelnemer in kaart gebracht en bekeken in hoeverre onze dagbesteding daarbij aansluit. Is dit het geval, dan gaan we verder in gesprek met een deelnemer om zijn of haar doelen voor de dagbesteding op te stellen, waarna de dagbesteding kan starten.


Activiteiten

De dagbesteding bestaat uit uiteenlopende activiteiten op de boerderij. Wij vinden het belangrijk dat dit activiteiten zijn die door de cliënt als zinvol en betekenisvol ervaren worden. Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • Het verzorgen van de koeien, kippen en varkens
  • Het zaaien, planten en oogsten van groenten
  • Fruit oogsten en snoeiwerkzaamheden
  • Schoffelen en onkruid wieden
  • Vogelhuisjes, insectenhotels of andere voorwerpen timmeren
  • Helpen met diverse andere werkzaamheden op de boerderij


In overleg kan er gekeken worden naar andere activiteiten die bij ons plaats kunnen vinden. Afhankelijk van de persoonlijke doelen van de cliënt, wordt er gekeken welke activiteiten het beste aan bijdragen aan zijn/haar ontwikkeling.Evalueren

We vinden het belangrijk om tussentijds regelmatig te bespreken hoe een deelnemer de dagbesteding ervaart, in hoeverre er vooruitgang ervaren wordt met betrekking tot de persoonlijke doelen en of de aangeboden activiteiten nog steeds aansluiten bij de wensen en verwachtingen. Daar waar nodig kunnen we in overleg met een deelnemer aanpassingen doen.

Uitstroom

Ons streven is dat de deelnemers voor wie dit mogelijk is na het bereiken van hun persoonlijke doelen vanuit de dagbesteding door kunnen stromen naar vormen van betaald werk of vrijwilligerswerk.